psykoterapi, psykolog, psykoterapeuter, behandling, göteborg, 031, handledning, behandlingar, psykologi, parterapi, familjeterapi, terapi

 

logga

Göteborgs Psykolog & Psykoterapimottagningtopbild

Start | Om oss | Verksamhetsområden | Kurser | Kontakt

Verksamhetsområden
 


Psykoterapeutisk behandling erbjuds i form av regelbundna samtal hos en psykoterapeut under längre eller kortare tid. Behandlingens utformning bestäms av patient och psykoterapeut och sker inom fastställda ramar vad det gäller tid, arvode, frekvens och tidsperspektiv. Vid behandlingens start görs en överenskommelse som utgår från den sökandes behov.

Vid mottagningen erbjuds individuell terapi, parterapi, familjeterapi.
Behandlingen bygger på vedertagen psykoterapeutisk kunskap och följer de principer och etiska riktlinjer som enligt socialstyrelsen och psykologförbundet regleras inom legitimationskraven för psykologer och psykoterapeuter.

Handledning
Vi erbjuder handledning till arbetsplatser av olika slag. Detta innefattar psykoterapihandledning, psykosocial handledning till personal inom socialtjänst, psykiatri, somatisk sjukvård, barn- och ungdomsvård, kriminalvård, missbruksvård, skola m.m. Vi ger även chefshandledning
Handledningen kan ske i grupp eller individuellt.
Handledningen vi erbjuder är processinriktad handledning som syftar till att medvetandegöra psykologiska aspekter på arbete och privatliv utifrån ett relationsperspektiv. Genom att belysa dessa aspekter, som utspelar sig på både ett medvetet och ett omedvetet plan, ökas möjligheterna till kreativa förändringar i såväl yrkesliv som privatliv. En viktig del i handledningsprocessen är att den ger en successiv kunskapsutveckling.
Handledning bedrivs under tystnadsplikt för handledaren.

Forskningens syn på effekten av psykoterapi

Den sammantagna forskningen visar att systematiskt genomförd psykoterapi är en effektiv behandling vid psykisk ohälsa. För flertalet av problemområden saknas säkerställda skillnader i effekt mellan olika etablerade terapiformer då de bedrivs på lika villkor.
Bra psykoterapiresultat beror på en samverkan mellan patientfaktorer och psykoterapeutens förmåga att anpassa metod och teknik till den unika patienten.

 

Besöksadress:
Prinsgatan 12 vån6
413 05 GÖTEBORG
Tel:031-13 80 13